System edukacji w Hiszpanii

Edukacja w Hiszpanii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 16 lat, co obejmuje zarówno szkołę podstawową, jak i obowiązkową edukację średnią. System ten jest podzielony na kilka etapów, zaczynając od przedszkola, przez szkołę podstawową, aż po różne formy szkolnictwa średniego i wyższego.

Przedszkole, znane jako Educación Infantil, jest opcjonalne i skierowane do dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Jest to etap, na którym dzieci rozwijają swoje umiejętności motoryczne, społeczne i komunikacyjne. Szkoła podstawowa, czyli Educación Primaria, trwa sześć lat i jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Na tym etapie kładzie się nacisk na podstawowe umiejętności takie jak czytanie, pisanie, arytmetyka oraz wprowadzenie do nauk przyrodniczych i społecznych.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do Educación Secundaria Obligatoria (ESO), która trwa cztery lata i kończy się w wieku 16 lat. ESO jest podzielone na dwa cykle: dwa pierwsze lata mają charakter ogólnokształcący, a dwa ostatnie pozwalają uczniom na wybór bardziej specjalistycznych przedmiotów w zależności od ich zainteresowań i planów na przyszłość.

Dla tych, którzy chcą kontynuować edukację po ESO, istnieje Bachillerato, odpowiednik polskiej szkoły średniej, który trwa dwa lata i przygotowuje do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Alternatywnie, uczniowie mogą wybrać Formación Profesional (FP) – zawodowe szkolenie techniczne, które również trwa dwa lata i oferuje praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Hiszpański system edukacji charakteryzuje się również decentralizacją. Oznacza to, że 17 wspólnot autonomicznych ma znaczną autonomię w zarządzaniu swoimi systemami edukacyjnymi, co może prowadzić do różnic w programach nauczania i języku wykładowym. Na przykład, w Katalonii, Galicji, Walencji lub Kraju Basków, oprócz hiszpańskiego, nauczanie może odbywać się również w językach regionalnych.

Edukacja w Hiszpanii jest bezpłatna od przedszkola do końca szkoły średniej, a szkoły publiczne są zazwyczaj koedukacyjne. Istnieje również możliwość wyboru szkół prywatnych i międzynarodowych, które mogą oferować programy nauczania w innych językach, takich jak angielski.

W ostatnich latach Hiszpania dokonała znaczących inwestycji w edukację, co zaowocowało poprawą standardów nauczania i wyników uczniów w międzynarodowych ocenach, takich jak badanie PISA. Szczególnie wysoko oceniane są poczucie przynależności uczniów do szkoły i integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.